NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. flush - Opróżnia wpisy pamięci podręcznej. help - Wyświetla listę poleceń. repair - Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia. set - Ustawia parametry konfiguracji. show - Wyświetla informacje. start - Uruchamia chmurę. synchronize - Synchronizuje chmurę. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm
0.124

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Sommerzeit, Winterzeit und sonstige Datei-Zeit Korrekturen!

 /

Am Notebook / Laptop JKL ist 123, was kann ich machen?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Can I show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Im Treeview (Verzeichnisstruktur) wird der gewählte Ordner aus der Listenansicht nicht markiert?

 /