NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | }] Parametry: cloud - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur domyślną wartością jest Global_. Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. Przykłady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.249
19297

What are print jobs?

 /

Forget the Font Name!

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Virtual on screen keyboard on Windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Texts with short individual additions via copy_text!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /