NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | }] Parametry: cloud - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur domyślną wartością jest Global_. Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. Przykłady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.14
19297

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /

Wo ist der Leistungsindex in Windows-10 (Experience-Index, PC Bewertung)?

 /

Die Kategorie Test Tools für Windows auf Software OK!

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

The portable versions on SoftwareOK !?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Wie kann ich die Mausspur bei Windows 11 aktivieren / deaktivieren?

 /

Windows 10/11 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Die Möglichkeiten um Anwendungen zwangs zu beenden unter MS Windows OS!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Ressourcen-Monitor unter Windows 11, 10, ... starten!

 /

Hilfe, Windows 10/11 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /