netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Sposób użycia: show initialization [[cloud=]{* | }] Parametry: cloud - chmura, której informacje o konfiguracji/bootstrap powinny być wyświetlone. * dla wszystkich chmur domyślną wartością jest Global_. Uwagi: Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. Przykłady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.125
19297

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Kann ich unter Windows JPG ,PNG, GIF, und Tiff zu PDF machen?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Detect the Folder Size, File Number and Folder Count!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

Kann ich unter Windows JPG ,PNG, GIF, und Tiff zu PDF machen?

 /

Hilfe! Microsoft hat bei Windows 7 die Menüs vergessen?

 /

Reboot and Delete excluding query, what does The File Unlocker then?

 /