NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Sposób użycia: ping host [host=]{ | } [cloud=] Parametry: cloud - chmura dla pingowania hosta. Uwagi: Testuje węzeł poleceniem ping przez określenie adresu lub nazwy hosta. Przykłady: ping host mójhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - polecenie Pinguje węzeł, używając adresu. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.077

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /