NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.
netsh routing ipx sap set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing help
Wyświetla listę poleceń.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.077

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Wie kann man bei jedem Start des Computers eine Batchdatei starten?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /