NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.
netsh routing ipx sap set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing help
Wyświetla listę poleceń.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.093

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Adressleisten Regeln der Explorer Ansichten, fast wie in MS Windows Explorer!

 /

Customize screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /