netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show convertedname - Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie. show registration - Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.124
13396

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Go directly to Defender settings via Windows 10 Desktop!

 /

Test the PC for several hours!

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (directory tree view show)?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /