NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.14
12837

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

I get a lot of emails regarding program expansion!

 /

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Can I activate on screen keyboard in Windows 10/11?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Aktivieren von Registerkarten im Quad Explorer auf Windows!

 /

Go directly to Defender settings via Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1 and 10?

 /

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann!

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /