netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.186
12837

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Kann man eine Windows-7 Startdiskette erstellen?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

What is a loose leaf binder?

 /

Bild / Scan: an die Seite anpassen, oder auf die PDF Seite zuschneiden!

 /