NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add acctserver - Dodaje serwer kont RADIUS. add authserver - Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje elementy do tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.046

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

V-Server vs Dedicated!

 /