NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout = ] limit_czasu [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priotytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) messages Czy wysyłać wiadomości o kontach.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.125
14573

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Customize screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

Hide the Mouse Cursor, Classic and New Strategy for Windows, 10, 8.1, ...?

 /

What is TWAIN?

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

What is adware?

 /

Wie kann ich meine Zigarettenschachtel-Sprüche auf FaceBook posten!

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views (Q-Dir)!

 /