NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout = ] limit_czasu [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priotytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) messages Czy wysyłać wiadomości o kontach.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.046

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /