NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] serwer ] Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze kont. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS. Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach kont.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras show user
Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Resetuje stan całej konfiguracji 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.233
17750

Translate text from clipboard!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

10 X Extra  Zwischenablage für Texte, Bilder und andere Objekte unter Windows! 

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Query the desktop color pixel value on all Windows OS!

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

What is a Trial version?

 /

Wie kann ich in Print.Test.Page.OK den Testseiten- Ausdruck loswerden?

 /