NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ SWC - Zapewnia kompresję programową (MPPC) LCP - Zapewnia rozszerzenia protokołu kontroli łącza z zestawu protokołów PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Pokazuje stan usługi Teredo.
netsh routing ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip delete pool
Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
netsh interface ip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.218
19072

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Disable screen lock Windows 10, but how to?

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Reparieren Sie fehlerhafte Sektoren der Festplatte mit Befehlen der CMD auf Windows!

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /