netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ MULTI - Zapewnia sesje PPP z łączem wielokrotnym. BACP - Zapewnia protokół kontroli alokacji pasma sieciowego.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK


Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.077
20119
Windows program always starts as admin? (Admin mode) Zufallszahlen erzeugen in der Eingabeaufforderung oder Batch Datei! The network drive directory keeps disappearing? Bei Neustart löschen aus dem MS Explorer Menü entfernen oder hinzufügen! Can I control the mouse cursor with keyboard under Windows (11, 10, 8.1, 7)! How can I access the registry editor? Automatically update the number of objects in the Explorer status bar! Show Image Preview or Show Preview and Browser! Macht es Sinn, Laufwerk C:\ zum Auswerfen anzubieten...? Windows 32bit driver under Windows x64?(0)