NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / APPLETALK / DUMP

netsh ras appletalk dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 add route
Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/dump.htm
0.171
14525

Enable screen saver password in Windows 10/11, how to turn off?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

How to change the Windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10?

 /

Wie kann ich den Remote-Computer finden?

 /

Help I can not save the pictures from the Office documents on the desktop!

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Was ist der Unterschiede zwischen WLAN und WiFi?

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10/11, (enable, disable)?

 /

Windows-7, das Farbschema wurde geändert?

 /