NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci AppleTalk od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.218
19413

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 10 Task Manager!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Wenn der Monitor immer an und aus geht bei Windows 10!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

Customize icon spacing on the Windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Kann man das Windows 10 vom USB-Stick installieren, wenn ja wie?

 /