NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci AppleTalk od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.249
19413

Console command to see IP Address, how to on Windows 10/8.1/7?

 /

Was ist USB (Schnittstelle)?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Q-Dir Explorer Address Bar One-4-All on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

What is a Windows document?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Find installed desktop programs on Windows 10!

 /

What does cross-platform mean?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /