NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci AppleTalk od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.139

What is a phobia?

 /

Folder, Directory?

 /

Preview the PDF output file!

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Samsung Galaxy turn off the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /