NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show config - Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.

NETSH / RAS / APPLETALK / SHOW

netsh ras appletalk show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/show.htm
0.124

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Samsung Galaxy WLAN Einstellungen öffnen, aber wie?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /