NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show config - Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.

NETSH / RAS / APPLETALK / SHOW

netsh ras appletalk show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/show.htm
0.14

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /