NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show config - Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.

NETSH / RAS / APPLETALK / SHOW

netsh ras appletalk show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/show.htm

0.046

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects!

 /

What is TWAIN?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /