NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete authtype - Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. delete link - Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował delete multilink - Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował delete registeredserver - Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej domeny.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa elementy z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.
netsh lan export profile
Eksportuje określone profile do plików XML.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.218
12005

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Was ist beim Windows Leistungsindex besser: hoch oder niedrig?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /