NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Usuwa typ uwierzytelniania z listy typów, które serwer RAS będzie negocjował. type - typ PAP - Protokół uwierzytelniania haseł (zwykły tekst). SPAP - Protokół uwierzytelniania haseł Shiva. MD5CHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake, używający do szyfrowania odpowiedzi schematu mieszania Message Digest 5. MSCHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake firmy Microsoft. MSCHAPv2 - Wersja 2 protokołu MSCHAP. EAP - Rozszerzalny protokół uwierzytelniania.

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.171
15585

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Was ist justieren (Justierung)?

 /

Where can I find in Windows 8.1 or 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Änderbare Schriftgröße und Schriftfarbe in jeder Registerkarte der cmd.exe!

 /

Translate text from clipboard!

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 / 10 Update?

 /

Formatierung und Partitionierung der Festplatte ohne Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /