NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Usuwa typ uwierzytelniania z listy typów, które serwer RAS będzie negocjował. type - typ PAP - Protokół uwierzytelniania haseł (zwykły tekst). SPAP - Protokół uwierzytelniania haseł Shiva. MD5CHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake, używający do szyfrowania odpowiedzi schematu mieszania Message Digest 5. MSCHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake firmy Microsoft. MSCHAPv2 - Wersja 2 protokołu MSCHAP. EAP - Rozszerzalny protokół uwierzytelniania.

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Wyświetla adresy multiemisji IPv6.
netsh routing ipx add interface
Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras delete multilink
Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface
Zmiany w kontekście `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group
Zmiany w kontekście `netsh p2p group'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.186
15585

Create system repair disk for Windows 10 and 11!

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Update the keyboard driver in the device manager on Windows 11, 10, ...!

 /

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

Hiding a hard drive partition or drive under Windows 11, 10 (8.1, 7)!

 /

Als Türschild oder als sonstige Nachricht sehr praktisch!

 /

The folder C:\Windows\Logs\CBS\ is so big, what kind of directory is that?

 /

Change the account type of a user under Windows 11, 10, ...!

 /

Take a Windows 11 screenshot!

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Kann ich Windows 8.1 upgraden auf Windows 11?

 /

Windows 10 / 11 and the Media-Payer 12!

 /