NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być wyrejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być wyrejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.156

Windows-7, das Farbschema wurde geändert?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /

Mit Chrome inkognito, bzw. anonym privat surfen!

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /