NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być wyrejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być wyrejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.155
19894

What is the difference between float and double?

 /

What is Uninstall?

 /

Can I save the easy-to-read door notes as PDF?

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Fußbälle am Desktop auch ohne Sky Receiver!

 /

HDMI-CEC?

 /

Touch screen pen, what is it?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

What is a horizontal gradient?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /