NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być wyrejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być wyrejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.203
19894

Security at a glance Desktop Shortcut!

 /

What is a piezo element piezo sensor?

 /

Kann ich aus Powershell Programm starten unter Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Kontotyp eines Benutzers ändern unter Windows 11, 10, ...!

 /

Im Windows Vista Explorer die Verzeichnisgröße anzeigen. Geht das?

 /

Can I use the pointer commercially for software presentations?

 /

Disable Windows 8.1 and 10 auto turn off, sleep, ... ?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

Unterschied Bilder runterladen oder nur ansehen?

 /