NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / DUMP

netsh ras dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/dump.htm
0.218
12553

How can I align the Door Note, for example left-justified?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging in Windows 10/11?

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

The analog desktop clock no longer starts with Windows 11, 10, ...?

 /

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

 /

Windows Zeitzone über Konsole / Powershell ändern!

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

Windows-Eingabeaufforderung breiter machen?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /