NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete pool - Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP. delete range - Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP.

NETSH / RAS / IP / DELETE

netsh ras ip delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa elementy z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add registration
Rejestruje nazwę elementu równorzędnego.
netsh diag show computer
Wyświetla informacje o komputerze.
netsh routing ip nat add ftp
Włącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa elementy z tabeli. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete.htm
0.233
12495

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

New directory hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

What are wildcards?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen von meinem VDSL / TDSL / DSL Router herausfinden?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Where can I customize my Windows-10 homegroup password?

 /

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Trotz Bildschirmschoner keine Passwort Abfrage unter Windows, warum?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /