NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.202
13043

End programs via the To-Tray menu!

 /

Can I find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

Eigene benutzerdefinierte Flocken am Desktop fallen lassen?

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Close hanging programs, apps and processes on Windows! 

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Can I translate DesktopOK in your language for Windows 10, 8.1, ...!

 /