netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer dostępu zdalnego. set addrassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IP. set addrreq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. set broadcastnameresolution - Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP. set negotiation - Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

NETSH / RAS / IP / SET


Quick - Link:
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.108
12933
New save options for custom text (wildcards), can I? System Daten löschen auf Windows 11, 10, 8.1, ...! Command prompt or the ColorConsole as admin and advantages? Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren! After the last MS update, parts of my desktop icons were lost! Windows 11, incompatible CPUs and possible effects from 2024? Different line breaks use CR LF, LF, CR when inserting plain text? Use timestamps from a specific windows file or folder! Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? Windows 11 parallel to 10, how can I switch between them!?(0)