netsh ras ip set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer dostępu zdalnego. set addrassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IP. set addrreq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP. set broadcastnameresolution - Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP. set negotiation - Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.186
12933

How to enable or disable Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

QuickLaunch, bzw. Schnellstartleiste für die Windows 10 Task-Leiste?

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Can I switch user accounts on windows 8 / 8.1 (customize, swop)?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots deinstallieren!

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /