NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IP. method - metoda, która ma być użyta AUTO - automatycznie przypisuje adresy IP, korzystając z serwera DHCP. Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, zostanie przypisany losowy adres prywatny. POOL - przypisuje adres IP z puli serwera RAS.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show user
Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Resetuje stan całej konfiguracji 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.234
16401

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects directorys and files contained!

 /

Show full path in the Explorer tabs Quick Info!

 /

Der Unterschied zwischen DesktopSchneeFree und DesktopSnowOK?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Einfaches Ein- und Ausschalten des Sperrbildschirms mit NoLockScreen.OK!

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Ich kann die Bytes auf meinem Windows 10 PC nicht finden?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /