NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / IPX / DUMP

netsh ras ipx dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh routing ip rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/dump.htm
0.218
13283

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

Kann ich auf Windows 11 die Viren weiterhin wegballern?

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Difference between standard user and admin / accounts?

 /

Wie kann ich den Remote-Computer finden?

 /

Desktop shortcut to lock your Windows 11, 10, ... etc. PC!

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

Change image size quickly and without loss of quality!

 /

Will Windows 11 be without a classic desktop?

 /

The desktop pixel query tool for Windows 11, 10, ...!

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, can I?

 /

The watermark on the photo is difficult to see?

 /