NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Określa, czy serwer RAS zezwoli na skonfigurowanie protokołu IPX dla przyjmowanych połączeń klienta. mode - tryb ALLOW - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IPX dla połączenia klienta. DENY - nie zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IPX dla połączenia klienta

NETSH / RAS / IPX / SET / NEGOTIATION

netsh ras ipx set negotiation - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.
netsh routing ip show filter
Wyświetla informacje o filtrze pakietów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/negotiation.htm
0.187
20729

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Virtual on screen keyboard on Windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10!

 /

What is a boot disk?

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Externen Monitor bei zugekapptem Notebook nutzen unter Windows 10!

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Warum ist das Windows auf dem C: Laufwerk der Festplatte?

 /

Fonts Print Overview!

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /