netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Określa, czy telefonujący klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX. mode - tryb ALLOW - zezwalaj klientom żądać własnych numerów węzłów IPX. DENY - nie zezwalaj klientom żądać własnych numerów węzłów IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinguje skonfigurowany serwer rozrzutu.
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.14
19389

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

Wie kann ich die Position der Desktop Uhr ändern?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

 /

Probleme mit den *.qdr-Dateien. Das Symbol ist nun rot und nicht blau!

 /

Wie kann ich das Überwachungsprotokoll als Datei speichern, bzw. exportieren?

 /

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Anmelden (Login) in Windows 8/8.1, bzw. Passworteingabe ohne Tastatur mithilfe der Bildschirm-Tastatur?

 /