NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adres [size = ] rozmiar Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS adres - pierwszy numer sieci IPX z puli adresów. (szesnastkowo) rozmiar - całkowita liczba adresów IPX w puli. Jeśli zostanie podane zero, to pula będzie rosnąć dynamicznie w miarę potrzeb. (dziesiętnie)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.14
14673

Change the username and password (password) at facebook.com?

 /

Can I really give the comparison tool to everyone to compare pictures?

 /

Wie plane ich einen Neustart für das Windows Update unter Windows 11?

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

Show full path in the Explorer tabs Quick Info!

 /

Preview the Animated Gif Images on Windows!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Driver Update via the Windows 10/11 Device Manager!

 /

There is also a configurable timer function to shut down!

 /

Is Windows 10 or 11 better and faster than Windows 7?

 /

Difference between picture and photo (photo)?

 /

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /