NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adres [size = ] rozmiar Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS adres - pierwszy numer sieci IPX z puli adresów. (szesnastkowo) rozmiar - całkowita liczba adresów IPX w puli. Jeśli zostanie podane zero, to pula będzie rosnąć dynamicznie w miarę potrzeb. (dziesiętnie)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.186
14673

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Den Windows-8/8.1 Explorer auf klassisch umstellen, oder den Windows-XP Explorer.exe unter Win-8 verwenden?

 /

Test the PC for several hours!

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

XP Kompatibilitätsmodus SP1, SP2, SP3 unter Windows-10?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Ist Desktop Icons ausblenden nicht ein Scherz-Programm, wer braucht sowas?

 /

What is a cmd.exe?

 /