netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Ustawia tryb, który decyduje, czy i kiedy klienci telefonujący powinni być uwierzytelniani. mode - Tryb STANDARD - Wszystkie urządzenia są uwierzytelniane. NODCC - Urządzenia zapewniające bezpośrednie połączenie nie są uwierzytelniane. BYPASS - Uwierzytelnianie nie jest wymagane dla żadnego urządzenia.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
netsh winsock reset
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia tryb uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.156
13933

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Mit Powershell und CMD Dateien verschieben, mit Beispielen?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Warum kommt überhaupt Windows 8.1 auf den Markt, wenn es das Windows 8 und 7 gibt?

 /

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

Where is paint in windows 10, how to find,  run, start?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Can I delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /