NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Sposób użycia: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]liczba całkowita] [[metric=]liczba całkowita] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Etykieta Wartość dest - Adres docelowy dla określonej trasy. mask - Maska podsieci dla adresu docelowego. name - Interfejs, do którego trasa ma zostać dodana. nhop - Następny przeskok dla trasy. Dla tras w interfejsach typu point-to-point ta wartość nie jest wymagana. proto - Jedna z następujących wartości: static: wyzwala połączenie z wybieraniem numeru na żądanie (domyślne) nondod: nie wyzwala połączenia z wybieraniem numeru na żądanie preference - Preferencja dla trasy. metric - Metryka dla trasy. view - Jedna z następujących wartości: unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci w przypadku emisji pojedynczej multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci w przypadku multiemisji both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno w przypadku multiemisji, jak i emisji pojedynczej (wartość domyślna) Uwagi: dodaje stałą trasę statyczną do określonego interfejsu. Przykłady: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje trwałą trasę statyczną. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.061

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Der Remote Desktop Port bei Windows?

 /

Kann ich alle Listen und Ordnerinhalte aus der Explorer Ansicht drucken?

 /

Defragmentieren in Windows 8.1/8 und 10 (Festplatten, Optimierung)!

 /

Folder, Directory?

 /

Wie finden Sie den Ordner Hintergrundbilder in Windows-10?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /