NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Sposób użycia: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Etykieta Wartość proto Jedna z następujących wartości: autostatic: dodaje autostatyczną preferencję routingu local: dodaje lokalną preferencję routingu netmgmt: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu zarządzania siecią nondod: dodaje preferencję dla protokołu routingu nie obsługującego wybierania numeru na żądanie ospf: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu OSPF rip: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu RIP static: dodaje statyczną preferencję routingu preflevel Liczba wskazująca preferencję. Uwagi: dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. Przykłady: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh routing ip rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.327
20034

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Can I use large windows desktop clock?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Wozu Schnee am Desktop fallen lassen, wer braucht sowas!

 /

What I miss is being able to disconnect or connect the network drive?

 /