netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Sposób użycia: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Etykieta Wartość proto Jedna z następujących wartości: autostatic: dodaje autostatyczną preferencję routingu local: dodaje lokalną preferencję routingu netmgmt: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu zarządzania siecią nondod: dodaje preferencję dla protokołu routingu nie obsługującego wybierania numeru na żądanie ospf: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu OSPF rip: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu RIP static: dodaje statyczną preferencję routingu preflevel Liczba wskazująca preferencję. Uwagi: dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. Przykłady: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh routing ip rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.124
20034

Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

A stop watch that looks good even under Windows 10!

 /

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Was ist Base64?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, can I enable or turn off?

 /

So many directorys in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /