NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set global - Zmienia globalne parametry programu przydzielania DHCP. set interface - Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
netsh winsock reset
Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.
netsh routing ip delete persistentroute
Usuwa trwałą trasę statyczną.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.062

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /