NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym mają zostać ustawione parametry alokatora DHCP. mode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza alokację DHCP dla interfejsu. disable: wyłącza alokację DHCP dla interfejsu. Uwagi: ustawia parametry alokatora DHCP dla interfejsu określonego z nazwy. Przykłady: set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.186
20264

Open JAR files in Windows, but how?

 /

Mark pictures correctly with the keyboard + mouse in File Explorer!

 /

What is digital infrastructure?

 /

Die verwendeten Dateien und Ordner im Startmenü von Windows 11?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 / 11 (enable, turn off)?

 /

Turn off and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Teilen Sie Dateien über LAN unter Windows 10/11!

 /

Can't every program take up the entire RAM space?

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

HDD or SSD read out data from a 64-bit computer with 32-bit XP / 10?

 /