NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym mają zostać ustawione parametry alokatora DHCP. mode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza alokację DHCP dla interfejsu. disable: wyłącza alokację DHCP dla interfejsu. Uwagi: ustawia parametry alokatora DHCP dla interfejsu określonego z nazwy. Przykłady: set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm

0.077

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Kann man im Windows-7 Explorer die Verzeichnisstuktur ausblenden?

 /

Q-Dir opens 4 times my computer, last setting is lost?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /