NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym mają zostać ustawione parametry alokatora DHCP. mode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza alokację DHCP dla interfejsu. disable: wyłącza alokację DHCP dla interfejsu. Uwagi: ustawia parametry alokatora DHCP dla interfejsu określonego z nazwy. Przykłady: set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.046

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Kann ich -zuletzt online- in WhatsApp deaktivieren?

 /

Windows-10 schützt Sie vor Downloads und Installation von Malware (Smart Screen)?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /