NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną alokatora DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Scope Address Wyświetla adres IP skonfigurowany dla zakresu alokatora DHCP. Scope Mask Wyświetla maskę podsieci skojarzoną z adresem IP sieci. Lease Time Wyświetla w minutach czas dzierżawy DHCP. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z alokacją DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.046

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /