NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Sposób użycia: show interface Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa konkretnego interfejsu, dla którego chcesz wyświetlić parametry alokatora DHCP. Uwagi: wyświetla konfigurację alokatora DHCP dla podanego interfejsu. Przykłady: show interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.092

Was ist ein SQL und Server?

 /

Wie viele Internet Browser sollte ich nutzen, (Beste, Schlechteste, Schnellste)?

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Per Tastenkürzel Texte einfügen und Befehle starten kann so einfach sein!

 /

Hat Windows-7 eine Bildschirmlupe?

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /