NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Sposób użycia: show interface Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa konkretnego interfejsu, dla którego chcesz wyświetlić parametry alokatora DHCP. Uwagi: wyświetla konfigurację alokatora DHCP dla podanego interfejsu. Przykłady: show interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.108

Bei Windows 7 funktionieren die Lautsprecher nicht, es kommt kein Ton?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

What is a plotter?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /