NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Sposób użycia: show interface Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa konkretnego interfejsu, dla którego chcesz wyświetlić parametry alokatora DHCP. Uwagi: wyświetla konfigurację alokatora DHCP dla podanego interfejsu. Przykłady: show interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.187
22498

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Wie ändert man das USB-Laufwerk Bild unter Windows 10, 8.1, ...?

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows OS!

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /

Tastatur Anschlagverzögerung deaktivieren unter Windows 10!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Can I customize Admin in windows 10?

 /

Quad-Explorer: Ordner-Größe in der Status-Leiste sehen!

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /