netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete boundary ? Sposób użycia: delete boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete boundary [name=] [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym granica ma zostać usunięta. grpaddr - Adres grupy multiemisji granicy do usunięcia. grpmask - Maska podsieci granicy do usunięcia. scopename - Nazwa zakresu mulitemisji. Uwagi: usuwa granicę zakresu multiemisji z interfejsu. Przykłady: delete boundary "Połączenie lokalne (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 delete boundary "Połączenie lokalne (2)" "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / BOUNDARY

netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add ftp
Włącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/boundary.htm
0.249
17544

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Die Aero 3D Desktopansicht soll es in Windows-7 für offene Fenster geben!

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in excluding keyboard?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Variable Größe, Rotieren und Zufalls-Schneeflocken!

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

Was ist der Unterschiede zwischen WLAN und WiFi?

 /