NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete persistentroute ? Sposób użycia: delete persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] Parametry: Etykieta Wartość dest - Adres docelowy dla określonej trasy. mask - Maska podsieci dla adresu docelowego. name - Interfejs, dla którego trasa jest usuwana. nhop - Następny przeskok dla trasy. Ten parametr nie jest potrzebny dla tras w interfejsach typu "point-to-point". Uwagi: usuwa stałą trasę statyczną z określonego interfejsu. Przykłady: delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Połączenie telefoniczne" delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Połączenie lokalne" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trwałą trasę statyczną. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
netsh interface ipv6 add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip rip show flags
Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa trwałą trasę statyczną. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/persistentroute.htm
0.171
18089

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Command line and shut down the computer!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Was ist Bloatware?

 /

Windows 11 and 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

File sorting influence chronologically yourself in the Explorer views!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Was ist SmartScreen?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Cancel all printing orders in Windows 11 or 10 via print service?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a folder on Windows 11/10!

 /