netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Sposób użycia: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete scope [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość grpaddr - Adres IP zakresu lub grupy multiemisji grpmask - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji scopename - Nazwa zakresu multiemisji do usunięcia Uwagi: usuwa zakres multiemisji dla konfiguracji routingu IP. Przykłady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa zakres multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routinguWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa zakres multiemisji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.202
14733

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Can I customize admin in windows 10?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Warum kann ich nicht auf das neue Windows 10 updaten?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /