netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Sposób użycia: set global [[querytimeout=]liczba całkowita][[dnsmode=]enable| disable][[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość querytimeout - Limit czasu w sekundach dla kwerend DNS poprzez serwery proxy. dnsmode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza działanie serwera proxy DNS. disable: wyłącza działanie serwera proxy DNS. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń serwera proxy DNS. error: rejestruje tylko błędy związane z serwerem proxy DNS. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z serwerem proxy DNS. info: rejestruje informacje związane z serwerem proxy DNS. Uwagi: ustawia globalnie parametry serwera proxy DNS dla wszystkich rozsyłanych interfejsów. Przykłady: set global 10 enable none Polecenie przykładowe demonstruje, jak globalnie włączyć serwer proxy DNS, ustawiając limit czasu kwerendy na 10 sekund, a poziom rejestrowania na nierejestrowanie zdarzeń serwera proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip delete pool
Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
netsh interface ip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show protofilter
Wyświetla informacje o filtrze protokołu OSPF.
netsh p2p group help
Wyświetla listę poleceń.
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.14
18105

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Can I see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Internet Explorer 7, bzw. 8 Schrift vergrößern geht nicht?

 /

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /

DesktopSchneeFree als Bildschirmschoner für Windows!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Is it possible to adjust the window animations under Windows 10?

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /