NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.14

Mehrere Seiten scannen und zu PDF nachen für alle Windows-Betriebssysteme!

 /

Portabler Einsatz von Pointer Stick + Windows 10 Probleme!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

What is Invisalign?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

DirPrintOK! Ein Verzeichnisausdruck-Programm für Windows

 /