NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.062

Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?

 /

Handy Guthaben abfragen?

 /

Download Office Professional 2010 Trial/Testversionen 60-Tage!

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /