netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.171
15049

How can I print only the directory tree / folder structure?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

Die Listenansicht auf Details umstellen?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Automatically expand directory in Windows 10 tree view (open)!

 /

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /