NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy] [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]liczba całkowita] [[genqueryinterval=]liczba całkowita] [[genqueryresptime=]liczba całkowita] [[startupquerycount=]liczba całkowita] [[startupqueryinterval=]liczba całkowita] [[lastmemquerycount=]liczba całkowita] [[lastmemqueryinterval=]liczba całkowita] [[accnonrtralertpkts=]tak|nie] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym jest konfigurowany protokół IGMP. igmpprototype - Typ protokołu do skonfigurowania w interfejsie. Typ domyślny to igmprtrv2. ifenabled - Określa, czy protokół ma być włączony czy wyłączony. Wartość domyślna to "włączony". robustvar - Zmienna niezawodności. Powinna być większa niż zero (0). Wartość domyślna to 2, maksymalna 7. genqueryinterval - Interwał w sekundach, przy którym kwerendy ogólne mają być wysyłane w interfejsie. Wartość domyślna to 125 sekund. genqueryresptime - Maksymalny czas odpowiedzi w sekundach, w ramach którego hosty mają odpowiedzieć na kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 s. startupquerycount - Liczba kwerend ogólnych, która będzie wysłana podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 2. startupqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend ogólnych podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 31 sekund. lastmemquerycount - Liczba kwerend specyficznych dla grup, wysyłanych po odebraniu powiadomienia o opuszczaniu grupy przez hosta. Wartość domyślna wynosi 2. lastmemqueryinterval - Interwał wysyłania kwerend specyficznych dla grup. Wartość domyślna to 1000 milisekund. accnonrtralertpkts - Określa, czy akceptować pakiety IGMP, które mogą mieć nieustawioną opcję alertu routera. Wartość domyślna to "tak". Uwagi: Konfiguruje protokół IGMP w podanym interfejsie. Dla serwera proxy IGMP stosowany jest tylko parametr "ifenabled". Dla routerów IGMP v1 nie stosuje się parametru "lastmemquerycount" ani "lastmemqueryinterval". Przykład: add interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21 Polecenie przykładowe modyfikuje domyślny interwał kwerendy startowej do 21 sekund na użytek konfiguracji IGMP podanego interfejsu. Kiedy inne parametry nie są stosowane, zakłada się użycie powiązanych wartości domyślnych.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip igmp add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete portopening
Usuwa konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf
Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'.
netsh interface set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx sap
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/add/interface.htm
0.171
18876

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows OS?

 /

Markieren / Auswählen von Bilder in der Datei Explorer Ansicht!

 /

Time-controlled event and reactivation timer activate, deactivate!

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

Texts with short individual additions via copy_text!

 /

When writing with Word, switch to full page width!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Wo speichert die Desktop Uhr die Einstellungen auf MS Windows 10, 11?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10 / 11?

 /