NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show global - Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP. show grouptable - Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. show ifstats - Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu. show iftable - Wyświetla grupy hostów IGMP dla podanego interfejsu. show interface - Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP. show proxygrouptable - Wyświetla tabelę grupy hostów IGMP dla interfejsu serwera proxy IGMP. show rasgrouptable - Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW

netsh routing ip igmp show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set route
Modyfikuje parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Wyświetla trwałe trasy statyczne.
netsh ras appletalk dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall show currentprofile
Wyświetla bieżący profil zapory.
netsh routing ip ospf delete virtif
Usuwa określony interfejs wirtualny.
netsh lan set
Konfiguruje ustawienia w interfejsach.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show.htm
0.046

Entfernen Sie eine WiFi-Verbindung bei Windows 10!

 /

Kann man den USB-Laufwerksbuchstabe bei Windows-7 ändern?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Wie lange dauert es, bis Windows 10 installiert ist (Download)?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /