NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp uninstall ? Sposób użycia: uninstall Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / UNINSTALL

netsh routing ip igmp uninstall - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/uninstall.htm
0.062

Is dropbox.com free and useful?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /