NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.202
14731

What does *.* Mean?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Fehlerbehebung, Reparatur, oder Wiederherstellung von Windows 8.1 / 10!

 /

Wie kann ich Auto-Play bei DVD, CD, USB deaktivieren in Windows-7?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Erzwingen der Aktualisierung bei Änderungen der lokalen Gruppenrichtlinien in Windows 8.1!

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Wo ist das Verzeichnis mit den Suchergebnissen in Windows 10, 8.1, 7?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /