netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.171
14731

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Windows 10 Handbuch kostenlos?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Auch als Fußball macht das elastische Maus-Band Freude!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /