netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Sposób użycia: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym ma zostać użyty translator adresów sieciowych. start - Początkowy adres IP dla zakresu adresów. end - Końcowy adres IP dla zakresu adresów. mask - Maska podsieci IP skojarzona z zakresem sieciowym ograniczonym przez początkowy i końcowy adres IP. Uwagi: dodaje zakres adresów IP do puli adresów translatora adresów sieciowych (NAT). Przykłady: add addressrange "Połączenie lokalne" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Polecenie przykładowe dodaje zakres adresów do puli adresów NAT, o adresach od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 i masce 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.296
19088

Various program / tool requests for Windows!

 /

Windows-10 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Can I print all lists and folder contents from the Explorer view?

 /

Can I customize the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Sleep Mode can be turn offd directly in Windows 10!

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /