netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Sposób użycia: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym ma zostać użyty translator adresów sieciowych. start - Początkowy adres IP dla zakresu adresów. end - Końcowy adres IP dla zakresu adresów. mask - Maska podsieci IP skojarzona z zakresem sieciowym ograniczonym przez początkowy i końcowy adres IP. Uwagi: dodaje zakres adresów IP do puli adresów translatora adresów sieciowych (NAT). Przykłady: add addressrange "Połączenie lokalne" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Polecenie przykładowe dodaje zakres adresów do puli adresów NAT, o adresach od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 i masce 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.14
19088

Roxio Creator und Q-Dir Problem!

 /

Die Gesundheitswarnungen auf Zigaretten Packungen  !

 /

Vertrauenswürdige Quelle?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /

In Windows 8 (8.1, 10) komprimierte Dateien bei der Datei Suche einbeziehen, oder ausschließen (.ZIP, .CAB usw.)!

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

What is TMC in a car radio?

 /