netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.186
17329

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Dateien verwalten unter Windows kann so einfach sein!

 /

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Windows Programme, oder Prozesse mit ProcessKO neu starten!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK!

 /