netsh routing ip nat add portmapping - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add portmapping ? Sposób użycia: add portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita [privateip=] [privateport=]liczba całkowita Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać dodane mapowanie portu włączane do używania z interfejsem NAT. proto - Jedna z następujących wartości: tcp: ustawia typ protokołu na TCP. udp: ustawia typ protokołu na UDP. publicip - Albo określony adres zewnętrzny IP w sieci publicznej, albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie określony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu. privateip - Adres IP z zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla prywatnego portu protokołu. Uwagi: dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. Przykłady: add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / PORTMAPPING

netsh routing ip nat add portmapping - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh routing ip rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.
netsh diag connect news
Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp delete interface
Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/portmapping.htm
0.218
18758

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Turn off explorer auto expand in windows 8.1 / 10, can I ?

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Wie öffne ich die Systemsteuerung?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /