netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: zmienia translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia parametry NAT dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.109
16751

Was ist test_exymple@mail.com333?

 /

Unterschied gelähmter und toter Pixel?

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Das FAT32 zu NTFS umwandeln ohne Datenverluste unter Windows 10?

 /

Problem im Windows-7 Explorer wenn man im Verzeichnisbaum einen Ordner selektiert! (Vista) !

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

OnlyStopWatch!

 /

Versteckte Dateien und Ordner, sowie Dateinamen-Erweiterungen im Windows 8 / 10 Explorer sehen?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

In Windows 10, the files are opened with the wrong program, why this?

 /

Fußbälle am Desktop auch ohne Sky Receiver!

 /

Can I customize PDF output page size?

 /