NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną translatora adresów sieciowych (NAT). W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- TCP Timeout Wyświetla (w minutach) limit czasu TCP używany dla translatora. UDP Timeout Wyświetla (w minutach) limit czasu UDP używany dla translatora. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm

0.093

PDFs und Bilder zur PDF hinzufügen?

 /

How to view all shared folders on Windows-10?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Wie kann man die Ansicht im Windows-8 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /