netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.186
14702

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10?

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Warum sind manche Datei- bzw. Ordnergrößen unterstreichen? Ich möchte es deaktivieren!

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /