NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.14
14702

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

WMF und EMF Thumbnails in Windows 11, 10, 8.1, 7?

 /

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

What is a timer?

 /

Chrome via desktop and quick launch bar as shortcut under Windows 10/11!

 /

Color and font in the Explorer views in Windows 11, 10, 8.1, ....!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Do I have to shoot the corona viruses? 

 /

In der Verzeichnisstruktur, Navigationsbereich den aktuellen Ordner markieren?

 /