NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Sposób użycia: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu OSPF. addr - Adres IP interfejsu OSPF. nbraddr - Adres IP sąsiada, którego chcesz dodać. Adres IP to adres interfejsu routera sąsiada w sieci NBMA. Nie jest to identyfikator routera OSPF sąsiada. nbrprio - Priorytet routera OSPF sąsiada. Dla każdego z wymienionych routerów należy zdefiniować prawo danego routera do stania się routerem wyznaczonym. Kiedy pojawia się interfejs z siecią nieemisyjną, router wysyła pakiety powitania tylko do tych sąsiadów, którzy mają prawo zostać routerem wyznaczonym, dopóki nie zostanie wykryta tożsamość routera wyznaczonego. Sąsiad ma prawo zostać routerem wyznaczonym, jeśli jego jego priorytet routera wynosi 1 lub więcej. Uwagi: dodaje adres IP routera OSPF na drugim końcu łącza NBMA. Przykłady: add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
netsh interface ipv6 add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip rip show flags
Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów.
netsh p2p pnrp peer delete
Usuwa wpisy.
netsh diag show dhcp
Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.186
16391

Was ist ein Administrator?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

Was ist TMC bei einem Autoradio?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, can I (MS-Explorer, enable)?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Search without subfolders in the File Explorer search!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Keine konstante Frequenz bei meine CPU!  Warum?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /