netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Sposób użycia: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu OSPF. addr - Adres IP interfejsu OSPF. nbraddr - Adres IP sąsiada, którego chcesz dodać. Adres IP to adres interfejsu routera sąsiada w sieci NBMA. Nie jest to identyfikator routera OSPF sąsiada. nbrprio - Priorytet routera OSPF sąsiada. Dla każdego z wymienionych routerów należy zdefiniować prawo danego routera do stania się routerem wyznaczonym. Kiedy pojawia się interfejs z siecią nieemisyjną, router wysyła pakiety powitania tylko do tych sąsiadów, którzy mają prawo zostać routerem wyznaczonym, dopóki nie zostanie wykryta tożsamość routera wyznaczonego. Sąsiad ma prawo zostać routerem wyznaczonym, jeśli jego jego priorytet routera wynosi 1 lub więcej. Uwagi: dodaje adres IP routera OSPF na drugim końcu łącza NBMA. Przykłady: add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR


Quick - Link:
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
netsh interface ipv6 add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer delete
Usuwa wpisy.
netsh routing ip nat add h323
Włącza serwer proxy H323.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.109
16391
Install Windows 11 on FAT or FAT32, is that possible? Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window! Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program! Activate file extension in the file-type column! Q-Dir Columbian Espanol Short Help! Print - drives, directories, files in the console! Up Down Rename The next File or Folder! Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...? Mark the whole line in Q-Dir, the Quad-Explorer! Startup Folder and all User Startup Folder for Windows 11?(0)