netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Sposób użycia: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. Przykłady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.109
15428

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Kann ich meine Favoriten auf Windows 7/8.1/10 übertragen (xp, acht, vista)?

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Kann man das Windows 10 vom USB-Stick installieren, wenn ja wie?

 /

Ist eine Dual-Boot-Installation von Windows 7 und Windows Vista möglich?

 /

Neue Registerkarte (Tab) im Vordergrund öffnen, Firefox und IE, aber wie?

 /