NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Sposób użycia: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. Przykłady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.187
15428

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /

Only show the directory of a file in a column, but how to?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Rechtschreibprüfung Windows 10 Rechtschreibfehler, Einstellungen!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Open a new tab in the Quad-Explorer from the Explorer (same instance)!

 /

In Windows 8.1 / 10 Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /

You do not need a Windows magnifier to discover the errors in memory!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Difference between computer management and file management!

 /